Tags : projekat BALANCE

Kroz projekat BALANCE-Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu

Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore je 1. januara 2021. godine počeo sa realizacijom projekta BALANCE-Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu, kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji se implementira u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.Glavne projektne aktivnosti su organizovanje štabne vježbe, vježbe komandnog mjesta i terenske vježbe na temu […]Detaljnije