Tags : rektor

Priznanja za univerzitetske naučnike

Priznanja za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore, među 20 pojedinaca su i Veselin Drašković (Pomorski fakultet),Mirko Đurović (Institut za biologiju mora) i Sanja Peković(Fakultet za turizam i hotelijerstvo),   Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr  Danilo Nikolić dodijelio je i tri plakete  za doprinos razvoju i promovisanju nauke na […]Detaljnije