Tags : rok

Dodatni ispitni rok 21.oktobra

Na zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, na elektronskoj sjednici Senata UCG odobren je dodatni ispitni rok studentima završne godne osnovnih studija obima najmanje 180 ECTS kredita, kojima je do završetka osnovnih studija ostao jedan nepoložen predmet. Prilikom donošenja navedene odluke Senat se rukovodio činjenicom da se specijalističke studije, saglasno izmjenama i dopunama Zakona o visokom […]Detaljnije