Tags : sharemed projekat

Sačuvati eko sistem Mediterana kroz SHAREMED projekat

”Dizajniranje budućeg sistema od posmatračkih sistema za procjenu i rješavanje ekoloških prijetnji u morskom ekosistemu Mediterana- sadašnje stanje, potrebe i budući smjer” naziv je dvodnevne radionice na kojoj su učestvovali eksperti Instituta za biologiju mora, koja je organizovana u okviru SHAREMED projekta. -Ciljevi radionice bili su razmjena znanja i stručnosti potrebnih za dizajniranje transnacionalnog sistema […]Detaljnije