Tags : školski list Eho

„Eho“ list učenika kotorske Gimnazije

Ovogodišnji broj donosi vijesti o zavidnim rezultatima učenika na takmičenjima, stvaralačkim projektima iz ekologije, ali i iz kulinarstva, priču o kulturnoj prošlosti kroz muziku, nezaobilazno poetsko i prozno stvaralaštvo, fotografije i crteže, kao i različite aspekte života u protekloj godini. Posebnu pažnju zaslužuju članci maturanata, a mnoge su poslali kada su već završili školu, koji […]Detaljnije