Tags : Skupština akcionara

Danas vanredna Skupština akcionara „Luka Kotor“

Vanredna Skupština akcionara ,,Luka Kotor“ A.D. biće održana danas sa početkom u 13 sati, u velikoj sali Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD u Parku slobode. Na dnevnom redu su Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, izboru članova Odbora direktora, te usvajanju Statuta.Detaljnije