Tags : Specijalna bolnica Kotor

“Art terapija“za pacijente Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti

Fakultet Vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran je u septembru započeo II fazu implementacije projekta “Art terapija”, u okviru kojeg, profesori i studenti ovog fakulteta zajedno sa osobljem Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti, učestvuju u razvijanju jedinstvenog programa ekspresivne psihoterapije. Art terapija se sprovodi u prostorijama SB Dobrota od jula ove godine, sa ciljem poboljšanja uslova […]Detaljnije