Tags : stripovi

Akcija za ljudska prava: Uputstva za djecu u stresnim situacijama

Uputstva za djecu o tome kako da zaštite svoja prava u postupku razvoda roditelja, i kako da se zaštite od nasilja u porodici i na internetu, od danas će biti dostupna u obliku tri stripa nastala u okviru inicijative Akcije za ljudska prava (HRA).Radi se o tri zanimljive priče koje djecu upoznaju sa odgovarajućim rješenjima […]Detaljnije