Tags : Taktilne trake

Taktilne trake i table na Brajevom pismu na aerodromima i

Osobama sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida biće obezbijeđena bolja pristupačnost putnoj infrastrukturi Aerodroma Crne Gore i Luke Kotor, kako bi svi imali jednak komfor prilikom putovanja, poručeno je sa današnje on line pres konferencije ove dvije institucije. Na konferenciji je predstavljen projekat „Inovativne usluge prevoza za putnike potpuno i djelimičnog oštećenog vida u Dunavskoj […]Detaljnije