Tags : taxi

Poznavanje grada obavezan je ispit za taksiste do kraja mjeseca

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj pozivaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači tih usluga, shodno članu 24a Odluke o auto-taksi prevozu,moraju do kraja godine,imati položeni ispit o poznavanju grada na osnovu Programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Za potrebe polaganja ispita, kandidatima je dostupan poseban […]Detaljnije