Tags : tradicija

Osnovna škola u Risnu čuvar tradicije i rasadnik talenata

Pedagoška tradicija u Boki je veoma duga i bogata. Najstarija škola je osnovana u Kotoru u XIII kao osnovna, a tokom XIV vijeka je prerasla u višu srednju školu. Iz nje su izrasle današnje osnovne i srednje škole Kotora. Iz pedagoške dokumentacije s kraja XIX vijeka, saznajemo da je školske 1896/97. godine u Boki bilo […]Detaljnije