Tags : umrežavanje

“Događaj umrežavanja iz oblasti transporta i logistike (4.0 – pametniji,

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore danas organizuje “Događaj umrežavanja iz oblasti transporta i logistike (4.0 – pametniji, zeleniji i sigurniji pomorski transport” (“Networking event in Transport and Logistics 4.0 – Smarter, Greener and Safer Maritime Transport”) u okviru projekta “PORTS 4.0 (Partnership for prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy” (ITALME 496) finansiranog kroz program […]Detaljnije