Tags : Zakon o turizmu i ugostiteljstvu

Priprema se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o

Usklađivanje naše, sa zakonskom regulativom EU zahtijeva reforme u mnogim oblastima, a jedna od njih je i otklanjanje zakonskih barijera u oblasti turizma i ugostiteljstva i bolji pravni okvir u kojem će biti eliminisani nedostaci prethodnih tekovina. U toku je priprema Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, strateški veoma značajnog […]Detaljnije