Tags : žene

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Ženska ljudska prava su neodvojivi deo univerzalnih ljudskih prava i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima ta prava moraju da budu garantovana, poštovana i zaštićena. No, statistika to često demantuje. Osim fizičkog nasilja, koje je vidljivo, sve zastupljenije je ekonomsko nasilje. Brojne NVO apeluju da nije sramota biti zlostavljan, sramota je ako Vam neko kaže […]Detaljnije