Tags : ženska politička mreža

Ženska politička mreža obilježava tri godine postojanja

Ženska politička mreža obilježava tri godine postojanja tokom kojih je djelima pokazala kako je moguće prevazilaziti političke razlike radi opšteg dobra, te kako dijalog kao oruđe demokratije nema alternativu, navode iz te mreže. ‘Naša trogodišnjica se dešava u godini kad se slavi 40 godina od usvajanja CEDAW koncencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, […]Detaljnije